Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy
27. 10. 2014

OBEC  PUKANEC

 

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

photo

Štvrtok 30. 10. 2014

Počet návštev: 904555