Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

V PUKANCI SA OPÄŤ SÚŤAŽILO

Výročie oslobodenia našej krásnej obce si každý rok spolu so žiakmi pripomíname pietnou spomienkou pri pomníku pred Obecným úradom v Pukanci.

Túto dôležitú udalosť si žiaci Základnej školy v Pukanci pripomínajú aj vedomostnou súťažou Poznaj minulosť a súčasnosť svojej obce, ktorú škola organizuje každý rok.

Ako vstupenka do tohto ročníka súťaže poslúžila znova vlastná tvorba žiakov. V minulosti to boli básničky či maľované krčiažky. Teraz mali vymyslieť rozprávku o našom slobodnom kráľovskom banskom meste. Rozprávočky boli rôzne, no všetky boli dôkazom kreativity a šikovnosti našich žiakov.

Hviezdoslavov Kubín 2015

Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín netreba zvlášť predstavovať asi nikomu.

Táto postupová viackolová recitačná súťaž sa koná každý rok. Každý rok sa do nej zapájajú aj žiaci našej základnej školy. Je pravdou, že záujem o recitáciu každým rokom klesá, no stále sa, vďakabohu, nájdu žiaci, ktorí recitujú s láskou a potešením.

Propozície celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu
18. 2. 2015

 

   Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa uskutočňuje pri príležitosti narodenín spisovateľa Andreja Chudobu. Jej prvý ročník bol vyhlásený pri príležitosti životného jubilea 70 rokov spisovateľ v roku 1996, druhý ročník sa uskutočnil v roku 1998 a tretí ročník v roku 2000, čiže ako bienále.

 1. Poslaním súťaže je rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie a všetkých prozaických žánrov s cieľom podporovať rozvoj talentov a umožniť im prezentovať sa. Súťaž je jednokolová, určená žiakom základných a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom, bez obmedzenia veku, v literárnej tvorbe.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, gymnázií, všetkých typov stredných škôl a dospelí v troch kategóriách, osobitne v kategórii poézia a osobitne v kategórii próza:
 • I. kategória- žiaci OG (prima - kvarta), žiaci 5.-9. ročníka ZŠ
 • II. kategória- žiaci 4-ročných gymnázií, všetkých typov stredných škôl
 • III. kategória- dospelí- začiatočníci, študenti
 1.  Autori vo všetkých kategóriách zasielajú do súťaže najmenej 2 básne, najviac 3 básne (minimálne 3 strofy v jednej básni) alebo v oblasti prózy  1 najviac 2 práce (maximálne 5 strojom písaných strán).
 2. Súťažiaci  každú prácu zašle v 4 exemplároch. Na troch exemplároch bude iba heslo, na štvrtom exemplári budú okrem hesla aj tieto identifikačné údaje :
 • Meno, priezvisko súťažiaceho
 • Dátum narodenia
 • Presná adresa (bydliska a školy)
 • Názov súťažnej práce
 • Kategória, do ktorej súťažiaci patrí
 • Vlastnoručný podpis súťažiaceho

(teda iba jeden exemplár bude označený heslom, menom a priezviskom, dátumom narodenia, presnou adresou, atď. )

Florbalový turnaj

                V piatok 12.12.2014 mali žiaci 5.-9. ročníka športové popoludnie. Triedy medzi sebou súťažili vo florbale. Každá trieda si vytvorila svoj šesť členný tím na čele s kapitánom družstva. Súťažilo sa vo veľkej telocvični v našej škole. Všetci sa snažili, ako vedeli. Celý turnaj prebiehal pokojne a s dobrou náladou. Za prvé miesto dostali diplom ôsmaci a piataci. Boli to veľmi vyrovnané družstvá. Na druhom mieste skončili deviataci a na treťom šiestaci.

December - čas Vianoc

 

       V tomto duchu sa niesol december v našej škole. Začalo to Mikulášom, ktorý spolu s čertom a anjelom rozdali deťom balíčky. Deti Mikulášovi spievali, recitovali básne, tancovali.

Súťaž Domestos pre školy
24. 11. 2014

Naša škola sa tento rok zapojila do tejto súťaže s menším odstupom už druhý krát. Podmienkou splnenia kritérií bolo urobiť s deťmi päť aktivít a tým si skrášliť školské toalety.

1.aktivita- označenie dverí

HALLOWEEN V ŠKOLE

         Dňa 29.10.2014   v našej škole strašilo. Hneď ráno namiesto detí a učiteľov prišli do školy strašidlá, bosorky, netopiere a iné príšery. Tieto sa 2 hodiny učili písať, čítať, počítať a potom začala halloweenska zábava, na ktorú sa prišli pozrieť aj deti z materskej školy. Strašidelnú atmosféru dotvárali aj halloweenske tekvice, ktoré strašili aj počas ďalších dní ľudí na námestí.

photo

Pondelok 27. 4. 2015

Počet návštev: 966360