Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Prijímanie žiakov na stredné školy - aktuálne informácie pre 8. a 9. ročník

Informácie týkajúce sa prijímania na školy podľa priemeru známok.

 

Priemer známok sa bude počítať z predmetov ISCED 2:
-          slovenský jazyk a literatúra
-          jazyk národnosti a literatúra
-          prvý cudzí jazyk
-          druhý cudzí jazyk
-          fyzika
-          chémia
-          biológia
-          dejepis
-          geografia
-          občianska náuka
-          matematika
-          informatika.

Priemer sa bude počítať z predmetov na konci 2. polroku 8. ročníka a na konci 1. polroku 9. ročníka.

photo

Piatok 24. 10. 2014

Počet návštev: 901585